Succé för nya lärarutbildningsguiden

Publicerad den 29 maj 2019

Den 14 februari 2019 lanserades den nya ”Lärarutbildningsguiden” på Studera.nu. Sedan dess har guiden varit välbesökt och intresset hos besökarna för att gå en lärarutbildning har ökat.

Regeringsuppdraget ”Information om vägar till lärar-och förskolläraryrkena” mynnade under förra året ut i en ny lärarutbildningsguide på Studera.nu för att öka intresset för lärarutbildning. Kommunikationsmålet för lärarutbildningsguiden är för närvarande att öka kännedomen om och öka intresset för de kortare så kallade kompletterande utbildningsvägarna, som den Kompletterande Pedagogiska Utbildningen som går att läsa här i Lund.

Lärarutbildningsguiden är välbesökt
I samband med lanseringen startade en digital kampanj, med huvudbudskapet ”lärarutbildningen söker dig”, vilken har bidragit till en stark ökning av trafik till både den nya lärarutbildningsguiden och Studera.nu. Lärarutbildningsguidens andel sidvisningar på hela sajten Studera.nu under första tertialen  är 24 % med 121 390 sidvisningar. Totalt antal sidvisningar på hela Studera.nu är 497 703.

De webbsidor på lärarutbildningsguiden som har flest besök är sidan om Yrkeslärarutbildning (10 966 besök) och den om KPU-utbildning (10 590 besök).

Vad tycker besökarna om Lärarutbildningsguiden?
En digital enkät ligger ute på lärarutbildningsguiden med målet att minst 75 % är nöjda med navigation, utseende och innehåll.

Under perioden 8/3-13/5 (ca 2 månader) har 210 personer svarat varav

·         89 % av de som svarat tycker att guidens utseende och navigation är bra till mycket bra.

·         85,7 % tycker att lärarutbildningsguiden tydliggör vägarna in i läraryrkena.

På frågan om guiden har ökat intresset för lärarutbildning har 58,7 % svarat Ja, samtidigt som 27,8 % har svarat ”kanske”.

Ökat antal förstahandssökande till höstens Yrkeslärarutbildning och KPU
UHR:s ”snabbstatistik” visar att förstahandssökande till yrkeslärarutbildningarna har ökat med 13 procent från förra året och till KPU har de ökat med 4 procent. Vad gäller ansökningar till ULV-utbildningarna har 21,3 % fler ansökningar inkommit medan ansökningarna till VAL-utbildningarna ligger på samma nivå som 2018.