Stort VR-anslag till utbildningsvetenskap

Publicerad den 13 juli 2021
Professor Roger Johansson.

Med sikte på samverkan akademi och skola har Vetenskapsrådet beviljat 39 miljoner kronor i fem år till en ny forskarskola i utbildningsvetenskap. - Vi är jätteglada, säger professor Roger Johansson, Lunds universitet.

- Vi är jätteglada, säger professor Roger Johansson.