Start för ny forskarskola!

Publicerad den 19 januari 2015

Måndagen den 12:e januari startade en ny forskarskola inom Utbildningsvetenskap med ett internat på Örenäs slott. Forskarskolan är ett unikt samarbete mellan institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Halmstad och Kommunförbundet Skåne.

Forskarskolan utbildar licentiater som arbetar som förskolelärare eller lärare inom grund- och gymnasieskolan. Forskarstudenterna kommer att ha sina arbetsplatser på institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg. De kommer att genomföra forskningsprojekt med inriktning mot didaktik i något av de naturvetenskapliga ämnena eller teknik med målet att utveckla och förstärka undervisningen inom dessa ämnen. De olika projekten ska dels kartlägga hur undervisningen ser ut i klassrummet på olika stadier, dels undersöka hur andra resurser kan användas i undervisningen. Den gemensamma nämnaren för forskarutbildningen är vetenskapskommunikation. Vi är mycket stolta och glada över att den nya forskarutbildningen nu har dragit igång och hälsar våra nya licentiater varmt välkomna!