SKÄL: Samarbetskonferens kring ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Av Caroline Cabot - Publicerad den 15 maj 2023
Människor på konferens

Den 29 september 2023 bjuder Utbildningsvetenskapliga institutionen in till en helt ny konferens! SKÄL är tänkt att bli den första i en årlig konferensserie om verksamhetsförlagd utbildning för VFU-handledare, ämneslärarutbildare, ämneslärarstudenter och alumner. En mötesplats för inspiration och diskussion som även kan utgöra en del av VFU-handledarutbildningen. 

Dagen inleds med gemensamma sessioner med syfte att placera VFU i ett större sammanhang. På eftermiddagen erbjuds workshops för att diskutera hur vi tillsammans kan främja praktiknära forskning, stötta våra blivande lärare under VFU och i deras examensarbete samt skörda frukterna av deras arbete. Vi avslutar dagen med ytterligare en chans för nätverkande med mingel och fredagsbubbel.   

Se hela programmet och besök konferensens webbsida här.