Professor Roger Johansson i tv-program om Ådalen 1931

Publicerad den 30 april 2014

I UR-programmet "Människor för ändring" som handlar om händelserna i Ådalen1931 och om arbetsrätt medverkar vår professor i utbildningsvetenskap Roger Johansson.

Övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle skapade massor av jobb och många människor valde att flytta från jordbruksbygd till nya arbetstillfällen. Vid börskraschen i USA 1929 påverkades hela samhällsekonomin och fick till följd att arbetsgivarna i Ådalen ville sänka arbetarnas löner drastiskt. Strejk utbröt och militärer skickades till Ådalen för att hålla ordning. Under en fredlig demonstration hände plötsligt det ofattbara som chockade ett helt land, fem människor sköts till döds. Skotten i Ådalen i maj 1931 fick stor betydelse för samhällsdebatten och medförde ett ökat stöd för den fackliga kampen och arbetarnas krav på förändring. <link http: www.ur.se produkter>Se TV-inslaget Människor för ändring: Ådalen - arbetsrätt