Premiär för SKÄL

Av Caroline Cabot - Publicerad den 29 september 2023
Minglande studenter på konferens.

Fredagen den 29 september 2023 bjöd Utbildningsvetenskapliga institutionen in till en helt ny konferens, SKÄL: Samarbetskonferens kring ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

SKÄL är tänkt att bli den första i en årlig konferensserie om verksamhetsförlagd utbildning för VFU-handledare, ämneslärarutbildare, alumner och ämneslärarstudenter vid Lunds universitet. En mötesplats för inspiration och diskussion som även kan utgöra en del av VFU-handledarutbildningen. 

Dagen började med gemensamma sessioner med inbjudna talare i syfte att placera VFU i ett större sammanhang, fortsatte med workshops för att diskutera hur vi tillsammans kan främja praktiknära forskning och stötta våra blivande lärare under VFU och avlutades med mingel och fredagsbubbel. 

Salarna fylldes av ett hundratal deltagare, däribland Isabella Grahm som studerar på ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska och spanska. 

Dagen överträffade mina höga förväntningar. Föredragen, workshopen och inspirerande samtal skapade något väldigt meningsfullt för mig personligen. Att som lärarstudent, lärare, professor, doktorand, handledare med flera kan få mötas på en sån här dag tycker jag är klockrent och givande för alla inblandade.  

Ett varmt tack till alla som deltog! Vi ser redan fram emot nästa år.