Pengar till nätverk kring Citizenship Education

Publicerad den 28 september 2020

Glädjande besked nådde oss i september 2020 om nya medel för att hålla liv i nätverket Citizenship Education in Europe.

Glädjande nyheter nådde oss i september 2020 när vi fick besked om att nätverket Citizenship Education in Europe tilldelats 295 716 Euro för att fortsätta sin verksamhet. Nätverket arrangerar årligen konferenser för lärare och forskare med intresse för frågor inom Citizenship och Education i bred mening och har i samband med konferenserna också arrangerat sommarskolor för doktorander. Nätverket är brett och levande med ett stort deltagande från lärosäten inte minst från syd- och Östeuropa, men också långväga från Hong Kong och USA. Tidigare var sätet för nätverket i London men i samband med Brexit gick det inte att få nya medel från EU för att fortsätta i tidigare form. Vi fick organisera om nätverket och göra en ny ansökan med Charles University i Prag som nod i stället. Nu fick vi utdelning med (nästan) maxbelopp. LU är med! Och vi har möjlighet att presentera vår forskning och bygga nya nätverk i en spännande miljö!

Roger Johansson, professor utbildningsvetenskap