Ny VFU-guide

Publicerad den 27 januari 2023
VFU-guide med två vandrare på omslaget.

Är du lärarstudent, handledare, skolledare, VFU-samordnare eller VFU-lärare och har frågor om den verksamhetsförlagda utbildningen? Nu har vi tagit fram en VFU-guide med information om just detta.

Vid Institutionen för utbildningsvetenskap på utbildas ämneslärare som får behörighet för både årkurs 7–9 och gymnasiet. Dessutom kan man gå den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) om man redan har ämneskunskaper och vill bli ämneslärare.

I båda utbildningsvägarna ingår praktik ute på skola, så kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den utgör en mycket viktig del av lärarutbildningen då teori och praktik här knyts samman när studenten ges möjlighet att koppla ett vetenskapligt förhållningssätt till det vardagliga arbetet och den beprövade erfarenheten.

Nu har vi tagit fram en VFU-­guide som syftar till att ge en inblick i hur den verksamhetsförlagda utbildningen vid Lunds universitet är upplagd. Guiden riktar sig till lärarstudenter, VFU-handledare, skolledare, VFU-samordnare samt VFU-lärare på universitetet.

Läs mer om den verksamhetsförlagda utbildningen och ta del av VFU-guiden här.