Ny prefekt till Institutionen för Utbildningsvetenskap

Publicerad den 30 januari 2015

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är ny prefekt vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg. Hon tillträdde den 1 januari 2015.

Jana är docent i kognitionsvetenskap (Fil.dr. 2001, docent 2007) och arbetar som universitetslektor inom masterprogrammet i kognitionsvetenskap, handledare och seniorforskare inom Linnémiljön "Cognition, Communication, and Learning" (CCL) vid Lunds universitet. Jana är även mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPod – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram. Janas forskning fokuserar på kognition och kommunikation. I synnerhet har hon studerat samspelet mellan språk och bild, bildernas roll för lärande, visuellt tänkande, mentala bilder och människors interaktion med olika medier. För närvarande håller hon på att etablera forskning om syntolkning (språkliga beskrivningar av visuella scener och händelser för blinda och synskadade). Forskningen har lett till ett stort antal internationella publikationer: tidskriftsartiklar, böcker, samlingsvolymer, bokkapitel och konferensbidrag. Jana har även engagerat sig i tredje uppgiften och populariserat forskningsresultaten i form av föreläsningar, intervjuer och TV inspelningar. Jana har haft ledningsuppdrag dels inom LU (ledamot i styrgruppen för CCL, ledamot av likabehandlingsgruppen, studierektor för forskarutbildning, suppleant i styrelsen Filosofiska institutionen), dels utanför LU (ordförande i Punktskriftsnämnden, Myndighet för Tillgängliga Medier) och internationellt (ordförande för Visual Communication Division, International Communication Association). Vad ska du fokusera på som prefekt? – Som ny prefekt på institutionen kommer jag först och främst att bekanta mig med verksamheten och rutinerna, vara lyhörd och lyssna. Jag anser att man måste höra vad som har fungerat bra och vad som behöver blir bättre innan man inför nya rutiner. Vilken ledare ska du bli? - Jag har lång erfarenhet som projekt- och forskningsledare, har koordinerat forskarnätverk och är samarbetsinriktad. Samarbete är viktigt anser jag. Jag vill gärna involvera medarbetare och utveckla institutionens verksamhet i samspel med andra. Hur kan du bidra till verksamheten? - Utbildningsvetenskap är ett interdisciplinärt kunskapsområde och min mångåriga erfarenhet att forska tvärs över ämnesgränserna är en tillgång. Även min bakgrund som kognitionsvetare och mina kontaktnätverk inom och utanför universitet kan gynna utveckling av verksamheten. Hur upplever du att börja som ny prefekt? - Det här ska bli roligt och jättespännande. Jag ser fram emot utmaningen och tackar för förtroende.