Ny avhandling: En bra lektion är rätt mycket jazz, av Paul Strand

Av Caroline Cabot - Publicerad den 11 februari 2022
Staty vid Lunds universitet

En ny avhandling i utbildningsvetenskap visar på tydliga skillnader i vad lärarstudenter förväntas lära sig under sin praktikperiod – och vad de faktiskt lär sig. Det framkommer i Paul Strands avhandling "En bra lektion är rätt mycket jazz".

Det finns ett högt tryck på att lärarutbildningen framförallt ska göra blivande lärare bra på att undervisa. Att de under praktiken ska utveckla rationella egenskaper som att kunna planera, stå framför en klass och möta eleverna med lyhördhet lyfts fram i kursmålen.

Men när lärarstudenterna själva får beskriva vad de lärt sig under praktiken framhäver de istället förmågan att kunna balansera och strategiskt utnyttja de sociala krafterna som finns i klassrummet, för att vinna förtroende och erkännande. Att en bra lektion fungerar rätt mycket som jazz, där samspelet, utbytet och de möjliga upplevelserna följer av hur den enskilde förhåller sig till andras agerande.

Vad undervisningen och lärandet handlar om rör därmed snarare sociala kunskapsformer än rationella. Detta framkommer i en ny doktorsavhandling i utbildningsvetenskap om ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning.  

Här berättar Paul Strand själv om sina resultat.