Nu kan man bli lärare i kinesiska, latin & matematik vid Campus Helsingborg

Publicerad den 30 juni 2014

Som första lärosäte i Sverige får Lunds universitet, Campus Helsingborg nu rätt att utfärda ämneslärarexamen för gymnasie- och grundskollärare i ämnet kinesiska.

Lunds universitet driver sedan många år utbildning och forskning i kinesiska och har en mycket bra forskarutbildning i ämnet. Att den nya utbildningen kommer att ha stark koppling till forskning i kinesiska och även forskning inom didaktik är en särskild styrka, menar Eva Wiberg, prorektor för Lunds universitet. – Nu kommer vår höga kompetens inom kinesiska ut i skolorna. Det finns ett stort behov i hela landet av behöriga lärare inom kinesiska, både inom grundskolan och gymnasiet eftersom allt fler väljer kinesiska som ämne i skolan, säger Eva Wiberg. Förutom examensrätt i kinesiska har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beviljat examensrätt för latin och matematik med inriktning för gymnasieskolan. – Även de är två starka ämnen vid vårt universitet så vi är naturligtvis väldigt glada för de här examensrätterna, inte minst inom matematik som vi har väntat på länge, säger Eva Wiberg. Utbildningarna kommer att ges från och med höstterminen 2015.