Nu ger Institutionen för utbildningsvetenskap ut sin första antologi

Publicerad den 19 maj 2014

Institutionen för utbildningsvetenskap fortsätter att växa och har blivit ett nav för forskning inom utbildningsvetenskap som bedrivs inom hela Lunds universitet. Nu ges en antologi ut om utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet.

Antologin är ett resultat av det forskarnätverk vid Lunds universitet som växte fram i samband med att institutionen startades 2011.  Trettiosex olika författare med olika perspektiv på utbildningsvetenskap, med så vitt skilda bakgrunder som exempelvis, sociologi, kognitionsvetenskap, klinisk medicin, genusvetenskap, teknikvetenskap och matematik har bidragit till antologin – En viktig del av vårt uppdrag på Institutionen för utbildningsvetenskap handlar om att forskningsanknyta ämneslärarutbildningen. Lunds universitet är ett stort forskningsuniversitet där det är svårt att överblicka ett så mångvetenskapligt fält som utbildningsforskning. Författarna i antologin synliggör en mångfasetterad utbildningsforskning vid Lunds universitet, säger Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap och sociologi och en av redaktörerna för antologin.  Att ämnet i sig är mångvetenskapligt, tycker Anders Persson är naturligt. – Det som den utbildningsvetenskapliga forskningen är inriktad mot går inte att förstå inom ramen för ett eller ett fåtal perspektiv. Dessutom består den ämneslärarutbildning som ska forskningsanknytas av en rad olika ämnen som kan undersökas ur utbildningsvetenskapliga perspektiv och av en gemensam kärna som bland annat handlar om lärande och undervisning, skola och utbildningssystem, historia och nuläge, styrning och profession, social segregation och gemensamt ämnesinnehåll, normer och normkritik och en hel del annat. Det är ett stort fält som inget enskilt ämne greppar, vi tjänar mycket på samarbete över ämnesgränser. Se hela antologin här: <link http: lup.lub.lu.se luur>Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Text: Boel Nilsson, Foto: Kenneth Rauna