Lunds studenters pedagogiska pris till lektor på ämneslärarprogrammet   

Publicerad den 7 mars 2022
  Katarina Lundin mottar Lunds studenters pedagogiska pris

Katarina Lundin är docent i nordiska språk och lektor i svenska. Hon undervisar på ämneslärarprogrammet. I samband med årshögtiden den 4 mars 2022 fick hon motta Lunds studenters pedagogiska pris som delas ut för framstående insatser i utbildningen. Rektor utser pristagare efter förslag från studentkårerna.

Hur känns det att bli uppmärksammad av studenterna på det här sättet?

Att bli uppmärksammad av studenterna är fantastiskt; för mig är det pedagogiska priset det mest värdefulla och prestigefyllda av alla utmärkelser man kan få som anställd vid ett universitet. Eftersom jag i huvudsak undervisar blivande svensklärare är det extra viktigt för mig att försöka föregå med gott pedagogiskt exempel och i alla situationer försöka se lärarstudenternas dubbla roll: de ska själva lära sig, och de ska lära sig att lära andra, om man förenklar det väldigt mycket. Man kan kanske säga att priset visar att jag har lyckats med det. Och det är särskilt roligt att bli belönad med ett pedagogiskt pris för en kurs som generellt upplevs som besvärlig.

I motiveringen står det bland annat att du använder en nytänkande praktik, nämligen att låta studenterna inta lärarrollen i undervisningen. Varför är det en bra metod?

Det finns flera skäl att låta studenterna ibland inta lärarrollen. Rent generellt är det alltid bra att försöka förklara saker för andra för att få klart för sig om man själv har förstått eller inte. När man undervisar lärarstudenter är det ju dessutom så att de själva inom några år ska inta en lärarroll på riktigt, och att få olika möjligheter att pröva och öva att förklara eller besvara exempelvis grammatiska eller språkdidaktiska frågor inom ramen för en kurs brukar de flesta tycka är värdefullt.  

Har du några råd till nyblivna lärare?

Tappa aldrig tron på att elever och studenter har förmågan att lära och ta till sig även det som kan kännas oöverstigligt. Och visa dem på alla sätt du bara kan att du tror på dem och har tilltro till deras förmåga.

I priset ingår ett bidrag för att möjliggöra studieresor eller kompetensutveckling. Vad kommer du att fördjupa dig i?

Det har jag inte riktigt hunnit fundera färdigt på. Men tillsammans med en doktorand och åtta lärarstudenter har jag precis startat ett longitudinellt projekt om att utbildas till svensklärare, så en plan är att vi inom projektet kan göra något tillsammans längre fram. Jag har även planer på att försöka få auskultera på motsvarande kurser inom lärarutbildningar på andra håll runtom i Sverige.