Lundastudenter får pris för bästa examensarbete 2017

Publicerad den 1 november 2017
Emma Fäldt och Amalia Santesson.

Stort grattis till Emma Fäldt och Amalia Santesson som har tilldelats priset för bästa examensarbete 2017 för sin uppsats "Den reflekterande praktikern".

Det är Lärarnas Riksförbund som delar ut pris för Årets bästa examensarbete för att uppmärksamma vikten av lärande på vetenskaplig grund. Ett examensarbete blir ofta startpunkten på ett yrkesliv med livslångt lärande på vetenskaplig grund. Arbete är också viktigt för att ge ny kunskap som är relevant för läraryrket. Detta vill Lärarnas Riksförbunds genom forumet för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning uppmärksamma med priset Årets bästa examensarbete. Motivering:
”För ett välskrivet arbete som tar upp och definierar Skollagens begrepp vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på ett relevant sätt och med flera perspektiv, något som många lärare kan ha stor nytta av i sin undervisning och i sitt arbete med betyg och bedömning. Arbetet utgår från svenskämnets didaktik och det inspirerar även till fortsatt undersökning av begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på många andra områden".