Lärarutbildare från Kazakstan besökte ämneslärarutbildningen

Publicerad den 29 april 2014

Hur ser det svenska skolsystemet ut, när börjar man läsa ett andraspråk, hur tidigt ger ni betyg? Detta var några av de frågor som diskuterades när en grupp lärarutbildare från Kazakstan besökte ämneslärarutbildningen.

Under tio veckor besöker gruppen Lunds universitet för att lära sig mer om svenskt utbildningssystem. -  Det är mycket intressant och lärorikt, säger Aigul Mkhemetoua, som undervisar i engelska. Bakgrunden är att Kazakstan håller på att modernisera och internationalisera sitt utbildningssystem. Under sin resa i Sverige undersöker de bland annat hur Lunds universitet arbetat med syrning av kurser, läroplaner med mera. Tanken är sedan att ta med sig sina erfarenheter och utveckla projekt hemma i Kazakstan. Text och foto: Boel Nilsson