Katarina Blennow disputerar

Publicerad den 24 oktober 2019

Med avhandlingen The Emotional Community of Social Science Teaching disputerar Katarina Blennow i utbildningsvetenskap fredagen den 13 december klockan 13. Lokalen är LUX C 126. Fakultetsopponent är Jan M Löfström, Åbo universitet.