Karin Ollinen försvarar sin licavhandling

Publicerad den 25 oktober 2019

Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens titel är Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik - lärares beskrivningar och hur undervisningen påverkas av deras TPACK. Fakultetsopponent: Annika Lantz Andersson, Göteborgs universitet. Lokal: LUX C121