Janna Lundberg disputerar

Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

– Publicerad den 1 november 2019

Avhandlingens titel är Samhällskunskap för alienerad elit. Observationsstudie av Särskilda Läroverket.
Opponent är docent Maria Törnkvist från Uppsala Universitet. Avhandlingen i sin helhet hittar du via den här länken.