Janna Lundberg disputerar

Publicerad den 1 november 2019

Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

Avhandlingens titel är Samhällskunskap för alienerad elit. Observationsstudie av Särskilda Läroverket.
Opponent är docent Maria Törnkvist från Uppsala Universitet. Avhandlingen i sin helhet hittar du via <link https: portal.research.lu.se portal sv publications external-link-new-window internal link in current>den här länken.