Invigning av utställningen The art of belonging

Av Caroline Cabot - Publicerad den 14 februari 2022
Två ungdomar tittar på målningarna de skapat.

Den 12 februari var det vernissage för The Art of Belonging på Kulturen. En utställning med konstverk skapade av nyanlända ungdomar i Lund, inspirerade av mötet med staden.

Kan ett konstprojekt bidra till känslan av att känna sig hemma i en ny stad?

Det undersöktes i projektet The Art of Belonging, som genomfördes under ett par veckor sommaren 2021. Där fick 22 ungdomar som flyttat till Lund från andra platser, tillsammans med en bildlärare, konstnärer och forskare från Utbildningsvetenskapliga institutionen undersöka hur konstprojekt kan påverka känslan av tillhörighet till en plats.

Under ledning av bildläraren Lara Sanna fick ungdomarna först upptäcka redan existerande konst runt om i Lund, och sedan prova på att själva skapa allt från linoleumtryck till graffitti. Resultatet finns nu att se på Kulturen i utställningen Konsten att höra till/The Art of Belonging från den 12 februari – 17 april 2022.

En publik på runt 50 personer besökte vernissagen den 12 februari, för att ta del av de unga konstnärernas verk.

”Det är väldigt härligt att se deltagarnas glädje och stolthet här idag. De är inte bara betraktare utan medskapare till staden och här görs det synligt.” säger Sinikka Neuhaus, en av de ansvariga för projektet och utbildningschef på institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds Universitet.