Höstens första disputation

Publicerad den 27 maj 2019

Den 6 september i Lux C126 kl 13.15 disputerar Ingemar Karlsson i utbildningsvetenskap. Opponent är associate professor Lena Lindenskov, Aarhus University. Titeln på avhandlingen lyder: Elever i matematiksvårigheter. Lärare och elever om låga prestationer i matematik.