Forskarskolan får nya medel

Ett glatt besked. Lunds universitet har tillskjutit nya medel för forskarutbildningen i utbildningsvetenskap. Forskarskolan föreslås få 2 miljoner kronor per år i fem år av LU, samt en medfinansiering av HT fakulteterna med minst en miljon per år. Detta utgör en bra grundplåt för vår fortsatta forskarutbildning.

– Publicerad den 30 september 2020

Bild på datorskärmar.