Forskare från Institutionen för utbildningsvetenskap till Sociologiska världskongressen i Yokohama

Publicerad den 24 juni 2014

Sociologiska världskongressen samlas vart fjärde år för att under en vecka diskutera och presentera uppsatser, lyssna på föreläsningar och utbyta kunskap. I sommar hålls världskongressen i Yokohama, Japan där över 5000 sociologer förväntas delta.

Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg och Anders Persson som alla är verksamma vid Institutionen för utbildningsvetenskap har blivit antagna till att presenterar sin forskning på kongressen. Anders Persson, professor i sociologi och utbildningsvetenskap kommer dessutom att vara ordförande för en session där andra forskare presenterar sin forskning inom området ”Online Interaction”.