FAQ angående VFU under coronavirusutbrottet

Publicerad den 20 mars 2020

Här följer svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss just nu angående VFU och coronavirusutbrottet.

FAQ gällande VFU med anledning till Covid-19 utbrottet

Skolan jag är placerad på har meddelat mig att de inte kan ta emot mig p.ga Covid-19 utbrottet, vad ska jag göra?

-          Har du redan gjort huvuddelen av VFU-kursen bedömer er examinator om det går att examinera er mot VFU-målen trots att inte hela VFU-perioden är genomförd. Då kan ni alltså, om examinator så bedömer, blir godkända på kursen.

Har ni gjort en mindre del av er VFU, eller kanske inte ens fått möjlighet att påbörja den, så skjuts er VFU upp till nästkommande VFU-period. Under denna VFU kommer ni då att examineras på målen för två VFU-kurser samtidigt: dels den som nu till följd av Coronautbrottet inte gått att genomföra, dels den VFU-kurs som då är aktuell.

Varför ges det olika besked från olika skolor?

-          Det beror på hur man på enskild skola t ex bedömer arbetsbelastningen när man går över till annan undervisning.

Vem är examinator i VFU-kurserna?

-          Examinatorn är Glen Helmstad.

Vem är min VFU-lärare?

-          Vem din VFU-lärare är förmedlas till dig via mejl från samordnaren för VFU-besök vid varje ämne. Det är VFU-läraren som kommer ut på VFU-besök.

Får jag CSN trots att jag inte kan genomföra min VFU?

-          Regeringen har meddelat att studerande får behålla studiestödet när skolor stänger på grund av coronaviruset. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd som du fått beslut om. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat.

Mer om beslutet och vad som gäller kan du läsa på CSN: <link https: www.csn.se om-csn aktuellt nyhetsflode>www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-17-med-anledning-av-coronaviruset.html

 Jag har varit frånvarande från min VFU mer än två dagar p.ga förkylningssymptom eller annan sjukdom, vad händer nu?

-          I normalfallet kommer du inte behöva göra någon komplettering av förlorade VFU-dagar till följd av Coronautbrottet.

 

Vad menar ni med ”genomfört huvuddelen av VFU” för att bli godkänd? Innebär det att man har blivit examinerad av sin VFU-lärare?

-          Med huvuddelen av VFU:n menas att du som student varit ute mer än halva VFU-perioden. Detta anser vi räcker som underlag för examinator som kan göra en bedömning utifrån er handledares observationer och underlagets kvalité. 

 

Vad menar ni med ”Examinatorn bedömer om det är möjligt att examinera mot VFU-målen trots att hela VFU-perioden inte är genomförd” 

-          Varje ärende bedöms individuellt men vi måste ha ett tillräckligt bra underlag för bedömning. Detta innebär exempelvis att handledarens bedömning väger tungt (exempelvis har du inte haft en examinator ute och då måste denna lita väldigt mycket på handledarens omdöme). 

 

Jag har en VFU-placering men har nu fått besked att skolan inte kan ta emot mig. Kan ni inte bara hitta en ny VFU-placering till mig?

-          Tyvärr får vi inte in nya placeringar med anledning av Coronautbrottet hur mycket vi än försöker. Gymnasieskolorna bedriver endast undervisning på distans vilket gör det än svårare att få in nya placeringar.

Ställs alla VFU in framöver?

-          Nej, skolor gör olika bedömningar men vi måste vara beredda på förändrade besked.