Emil Bernmalm medverkar i samtalsserien Religion & Existens

Av Caroline Cabot - Publicerad den 22 november 2023
Universitetshuset till vänster, Stina Wollter till höger.

Den 23 november är det dags för tredje delen i samtalsserien Religion & Existens, som anordnas av Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Då får vi möta konstnären och författaren Stina Wollter, som samtalar med Clara Nystrand vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, och Emil Bernmalm, vid Institutionen för Utbildningsvetenskap.

Tredje delen i samtalsserien Religion & Existens kretsar kring kropp och kroppslighet. Ett tema som knyter an till Emil Bernmalms avhandling Gemenskapens gränser: stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan som undersöker hur svensk gymnasieskola upplevs av gymnasieungdomar med svåra rörelsehinder. Och visar hur strävan mot att rörelsehindrade elever ska inkluderas i klassrummet, kan få eleverna själva att känna sig exkluderade

Välkommen till Aulan på LUX 23 november 2023, kl. 18:30 till 20:00. Ingen föranmälan krävs.

Läs mer om samtalsserien Religion & Existens på Centrum för teologi och religionsvetenskaps webbsida.

Läs hela avhandlingen Gemenskapens gränser: stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan här.