Emil Bernmalm disputerar

Av Caroline Cabot - Publicerad den 10 oktober 2022

Den 21 oktober kl. 13:15 disputerar Emil Bernmalm i utbildningsvetenskap. Disputationen äger rum i SOL Hörsal.

Avhandlingens titel är: Gemenskapens gränser: stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan. 

Opponent är Claudia Lenz, MF Vitenskapelig Höyskole.
 

Avhandlingen går att ta del av i en digital version här.

Välkommen!