Doktorander på prestigefylld konferens

Publicerad den 12 september 2013

I slutet på augusti ägde konferensen Technologies for Learning rum i Helsingfors. Två av institutionens doktorander, Ingemar Karlsson och Malin Christersson, fick möjligheten att delta i denna tredagarskonferens dit bara ett 40-tal prominenta forskare och föreläsare var inbjudna.

Den mycket prestigefyllda konferensen arrangerades av CICERO Learning Network och universiteten i Helsingfors, Lund och Stanford. Peter Wallenberg Foundation stod som finansiär. Institutionens doktorander, Ingemar Karlsson och Malin Christersson, var på plats och fick möjlighet att delta i en rad föreläsningar och seminarier. - Konferensen var mycket intressant och givande. Föreläsarna gav oss en fantastisk bild av hur den digitala tekniken kan förändra den framtida utbildningen i ett globalt perspektiv, säger Ingemar Karlsson, som till vardags är doktorand inom matematikämnets didaktik. Syftet med konferensen var främst att presentera och diskutera arbeten i världsklass som ligger i skärningspunkten mellan det globala lärandet och de digitala kulturerna. Våra doktorander fick ta del av såväl exempel hur digitala kurser bedrivs på universitetsnivå som expertföreläsningar om hur den digitala eran kommer att innefatta ”a new cognitive ecology for the modern mind”. Ingemar nämner särskilt den finske professor Heikki Lyyhtinens presentation av den forskning som lett fram till de innovativa digitala spel som används vid läsinlärning världen över, inte minst som ett bra hjälpmedel för barn med dyslexi. Detta var den andra konferensen i en serie där nästa event äger rum i Lund 2014 och som har temat Culture, Brain and Learning.
  • <link http: www.cicero.fi technologiesforlearning>Läs mer om konferensen här
Foto: Ingemar Karlsson