Doktorander om ämnesdidaktik på Vipan

Publicerad den 22 oktober 2013

Under en studiedag på gymnasieskolan Vipan i Lund var tre av institutionens doktorander, Ingemar Karlsson, Magnus Grahn och Martin Malmström, inbjudna att prata om sin forskning inom området ämnesdidaktik.

Tillsammans med professor Roger Johansson, som också berättade för Vipans lärare om den forskning som bedrivs vid institutionen, ägnade doktoranderna dagen att berätta sina forskningsprojekt inom respektive ämne. Ingemar, som är specialiserad inom matematikens didaktik träffade skolans matematiklärare och berättade om sin forskning om matematiksvårigheter. Magnus och Roger pratade kring historiedidaktik och Magnus berättade om sitt avhandlingsprojekt om gymnasiereformerna på sextiotalet.  Martin, träffade svensk- och engelsklärarna och diskuterade sin forskning om skrivande.  -Detta var en givande dag för alla berörda parter. Det är väldigt viktigt för oss som institution i utbildningsvetenskap att visa att vi finns och vad vi gör, säger Magnus Grahn. Att dagen var givande var alla också överens om. -Förhoppningsvis kan detta första möte leda till vidgat samarbete, fortsätter Magnus. Har du frågor kring institutionens forskning inom ämnesdidaktik är du välkommen att höra av dig till <link>Roger.Johansson@uvet.lu.se
  • <link http: www.uvet.lu.se forskning forskarskolan-i-amnesdidaktik>Läs också mer om forskarskolan i ämnesdidaktik
<link>