Digitalt klassrum kan bli verklighet på Campus Helsingborg

Av Boel Nilsson - Publicerad den 6 februari 2014

En forskningsplattform där ny teknik används för att studera inlärning, kan stå färdigt på Campus Helsingborg inom ett par år. – Campus Helsingborg kommer att bli en mötesplats, en arena, där grundforskning på Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet möter skolvärlden, säger Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap och initiativtagare till projektet.

Tolv miljoner, så mycket beräknas satsningen kosta och finansieringen ska sökas externt. Projektet är en av de utvalda som valts ut i samband med Lunds universitets nya donationskampanj ”För en bättre värld”. Forskningsplattformen är tänkt att förena ny teknik, med utbildningsvetenskaplig forskning. Grunden för projektet är så kallad eye-tracking, där man genom att studera ögonrörelser hos individer och analysera resultaten, kan man få reda på hur olika inlärningsmönster ser ut. Tanken med den nya forskningsmiljön är dels att bygga upp den tekniska strukturen, men också att omsätta forskningen i praktik. Genom att få syn på hur inlärningen ser ut, kan man utveckla inlärningstekniker för att stödja svagare elever och ge dem möjlighet att förbättras, men också att utveckla läromedel och skapa mer effektiva lärprocesser. – Projektet innebär en unik möjlighet att samarbeta och intresset från kommunerna har varit stort, säger Roger Johansson. På sikt kommer också tekniken kunna föras ut i skolorna för att stödja enskilda individer, tror Roger Johansson. När labbet står klart är det tänkt att både verksamma lärare och studenter på lärarutbildningen ska kunna ta del av labbets möjligheter. En tekniker, två doktorander och en post doc kommer att anställas för att driva projektet. Foto: Kenneth Ruona