Dialogkonferens

Publicerad den 4 december 2015

Den 1 december var det åter dags för en ny dialogkonferens på Campus Helsingborg. Dialogkonferensen arrangeras av institutionen för utbildningsvetenskap genom Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap tillsammans med Margareta Serder Vetenskaplig ledare FoU Skola Kommunförbundet Skåne. Konferensen hade ca 130 deltagare.

Dialogkonferensen är ett forum för möten mellan verksamma i regionens skolor och forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Syftet är i första hand att ge inblick i aktuell utbildningsvetenskaplig forskning samt tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussioner om aktuelle forskning och möjligheter till samverkan. Frågan som ställdes vid forumet var, vad säger forskningen om utvecklingsarbete i skolan? Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstad universitet och Torgny Roxå, universitetslektor vid Lunds universitet samtalade om skolledares roll i skolutvecklingsarbete och om de möjligheter och risker som förändringsarbete för med sig. Därefter informerade Sinikka Neuhaus, utbildningschef för Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet om ämneslärarutbildning och Carina Argelius berättade om uppdragsutbildning. Hans Teke, doktorande vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet berättade om forskning kring ungdomars sömnrytm och att skolan borde anpassa sin start på skoldagen utifrån denna forskning. Efter det vetenskapliga samtalet och kortpresentationerna fanns möjlighet att möta de institutioner på Lunds universitet som arbetar tillsammans med vår lärarutbildning samt Vanja Lozic som bevakar ämnesområdet Didaktik för inst. för utbildningsvetenskap på Skolverkets uppdrag.