Deadline för ansökan om lärar- och personalmobilitet

Publicerad den 12 februari 2015

Under våren kommer det att införas deadlines för ansökningar inom Erasmus+ (europeisk mobilitet) när det gäller lärarmobilitet och personalfortbildning. Sista ansökningsdatum för mobilitet under våren 2015 är den 27 februari. I den mån det finns medel kvar kommer även ansökningar som kommer in efter detta datum att behandlas. Om detta faller väl ut kommer det finnas deadlines för ansökningar även under hösten och framöver. Mer information om Erasmus+ mobilitet finns på: <link http: www.ht.lu.se under våren kommer>www.ht.lu.se/utbildning/fortbildning-utomlands/