Charlotte Lagerholm försvarar sin lic-avhandling

Publicerad den 3 juni 2020

5 juni kl 13-15 försvarar Charlotte Lagerholm sin lic-avhandling

Titel på arbetet är Tryckt bild eller avbildat tryck? Visuella representationer av begrepp relaterade till tryck i fysikläroböcker för högstadiet. 

Opponent är docent Konrad Schönborn från Linköpings Universitet. 

Digital länk till seminariet är youtu.be/iV614wVx4lQ

Fysisk lokal för seminariet Lux C126

Läs en intervju med Charlotte Lagerholm här