Campus Open 2014

Publicerad den 22 oktober 2014

Den 14 november arrangeras Campus Open för tredje gången. Som tidigare år blir det en hel eftermiddag där alla intresserade och nyfikna får möjlighet att ta del av ett axplock av vår forskning.

Årets Campus Open bjuder på 19 öppna föreläsningar inom så vitt skilda teman som lärande och motivation, framtidens teknik och mobiler, välfärdens stuprör, kommunikativt ledarskap, transportforskning och jämlikhet. Inleder gör Dunkers kulturhus chef Katti Hoflin, som pratar om konsten att skapa kreativitet och professor Peter Gärdenfors, som berättar om lusten att lära.

När:

Fredagen den 14 november, kl. 13-16

Var:

På Campus Helsingborg, Stora hörsalen U202, Lilla hörsalen U203, E230, E210, E224, E210, E218 Evenemanget är öppet för alla intresserade. Föredragen går parallellt. Välj dina favoriter.

Programmet i sin korthet:

Inledning. Plats: Stora hörsalen U202 13:00-13:05 Välkommen! Rektor Jesper Falkheimer 13:05-13:35 Konsten att skapa kreativitet. Katti Hoflin Katti Hoflin är författare, dramatiker, artist och programledare. Hon varit ansvarig för barnkulturen på Kulturhuset i Stockholm och är nu verksamhetschef på Dunkers kulturhus. 13:40:14:00 Lärande med motivation och förståelse. Peter Gärdenfors
Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Han är en av Sveriges internationellt mest kända filosofer och bland annat medlem av Kungliga Vetenskapsakademien.

Föredragen går parallellt. Välj ditt spår.

14.10-14.30: Att leda är att kommunicera. Charlotte Simonsson. Plats: Lilla Hörsalen U203 Vad har hänt på elektronikområdet sedan den första transistorn kom 1947? Och vad händer i framtiden?; Victor Öwall, Plats: E210 Lillebror ser dig – facebook och smartphones i transportforskning. Henrik Sternberg, Plats: E218 Välfärdens stuprör. Jan E Persson och Ulrika Westrup, Plats: E224 14.30 Kaffe och mingel 14.40-15.00: "Mamma Mia bilar börjar prata!" Fredrik Thufvesson, Plats: E210 Spaced learning – om hjärnan får bestämma. Hans Teke, Plats: E218 "Vad är teori?"  Hervé Corvellec, Plats: E224 15.10-15.30: "5G - en ny mobilstandard - igen - varför?" Ove Edfors, Plats: E210 Google it?! Googla smartare.  Maja Carlson, Fredrik Eriksson och Linda Gransjö, Plats: E218 Organisationers arbete med intern kriskommunikation. Mats Heide, Plats: E224 15.30 Kaffe och mingel 15.40-16.00:"Elektronik - hur pålitligt är det?" Erik Larsson, Plats: E210 Prövbara, möjliga och fungerande sanningar – om vetenskapliga och andra grunder för skola och högre utbildning. Anders Persson och Johannes Persson, Plats: E218 Hur kan vi resa hållbart? Torleif Bramryd och Michael Johansson, Plats: E224

Tema jämlikhet under Campus Open. Plats: Lilla hörsalen U203

14.10-15.00: Hur jämlik är du egentligen? Kajsa Widén och Tomas Brage. 15.10-15.30: Om undervisning kring sex, sexualitet och normer i gymnasieämnet naturkunskap. Ämma Hildebrand. 15.40-16.00: Svenskar, kärnfamiljer och de andra konstiga- om att skapa innanförskap och utanförskap. Elisabeth Högdahl. Hela programmet med information om respektive föredrag hittar du <link http: www.ch.lu.se fileadmin ch templates dokument_-_pdf campus_open_program2014.pdf>här.