Ansökan till ämneslärarutbildningen är öppen!

Av Caroline Cabot - Publicerad den 15 mars 2024
Student

Vill du nörda ner dig i dina favoritämnen, och lära dig undervisa i dem? Sök till ämneslärarutbildningen i höst! Anmäl dig senast den 15 april, på antagning.se

Som ämneslärare förenar du djupa ämneskunskaper med en förmåga att förstå och vägleda andra. På ämneslärarutbildningen i Lund utvecklar du båda delarna. Du läser heltid på Lunds universitet under 10 terminer. En omväxlande utbildning där du studerar dina valda ämnen på ämnesinstitutioner med starka forskningsmiljöer, samtidigt som du växer in i rollen som lärare genom studier i utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning på din framtida arbetsplats: skolan.

När du söker till ämneslärarutbildningen väljer du ett ingångsämne: engelska, svenska eller svenska som andraspråk. Inför andra året väljer du ytterligare ett undervisningsämne, som moderna språk, historia, religionskunskap, naturkunskap eller idrott och hälsa. Ämneslärarutbildningen samarbetar med flera lärosäten och beroende på dina ämnesval kan någon av dina kurser ges i exempelvis Malmö.

Ämneslärarutbildningen ger dig behörighet att arbeta i gymnasieskolan, grundskolans årskurs 7–9 och den kommunala vuxenutbildningen, Komvux.

Utbildningen startar varje hösttermin, välkommen med din ansökan i vår! Läs mer om våra tre ingångar och ansök här: