Anju Giri - professor mot alla odds

Publicerad den 23 september 2013
Anju Giri på Campus Helsingborg

Som kvinna med hög akademisk utbildning är Anju Giri från Katmandu en förebild för andra kvinnor som vill utbilda sig i Nepal. Hon är professor i engelska och arbetar till vardags med att undervisa och handleda lärarstudenter på the Faculty of Education vid Tribhuvan University i Katmandu. Under en månad besöker nu Anju Giri institutionen för utbildningsvetenskap och Ämneslärarutbildningen, för att lära mer om Sverige och forskningen inom utbildningsvetenskap. Själv brinner hon för forskning kring EFL - English as a Foreign Language och för höja att kunskapsnivån i engelska i hemlandet Nepal.

Gästforskaren Anju Giri har redan hunnit vara i Helsingborg i drygt tre veckor och det är bara några dagar kvar innan resan tillbaka till Nepal och arbetet vid universitetet i Katmandu. Där har hon arbetat med lärarutbildning i över 30 år. Först som student och assisterande lärare, sedan som masterstudent, doktorand och numera som professor i engelska. Det är främst studier inom EFL – English as a Foreign Language som fascinerar Anju. I 2008 färdigställdes studien Grammatical Errors and their Gravity som Anju arbetat med i fem år. Förutom studierna i Nepal tillbringade Anju också mycket tid i Indien, USA och Storbritannien, för att få färdig avhandlingen. - I Nepal finns inte de tekniska och praktiska verktygen för att hitta t ex referenslitteratur. Därför hade jag tur som fick möjligheten att göra det utomlands. Den akademiska resa som Anju gjort är dock allt annat än självklar för en kvinna i Nepal.  - Visserligen påbörjar många kvinnor sin akademiska karriär, men det är inte lätt att kombinera med  det familjeliv som förväntas av en, säger Anju. Hon berättar vidare att det ofta är svärföräldrarna och makens familj som förväntar sig att man skall ägna all tid åt familjen och barnen efter att man gift sig. Många påbörjar sina akademiska studier och till och med doktorandstudier, men avslutar dem sällan. Som kvinna är det helt enkelt inte möjligt. Anju fick dock möjligheten att ta en annan väg. – Jag gifte mig efter min masterexamen i engelska och fick två barn, men jag fortsatte arbeta inom universitetet. För drygt tio år sedan, när barnen blivit större, fick jag chansen att doktorera.   Nu är Anju alltså i Sverige under en månad som gästforskare.  - Jag hade hört och läst om Skandinavien och det verkade spännande, berättar Anju. När möjligheten kom upp att åka genom Erasmus Mundus till Lunds universitet tog jag chansen. Jag är tacksam över att Lunds universitet valde mig. Hade stipendiaten bestämts vid universitetet i Katmandu skulle jag aldrig fått åka. Korruptionen är hög och det är bara den som störst nätverk och känner rätt sorts människor som får chansen att åka på ett utbyte som detta. Anju menar att det är mycket svårt att jämföra studiemiljö och utbildningarna på högre nivå i Sverige och Nepal. -Undervisningen bedrivs med betydligt mindre medel än här i Sverige, men möjligheterna att studera har blivit bättre. Även om alla måste betala för sin utbildning. Lärarutbildningen i Nepal har en hög status, enligt Anju. Men läraryrket i sig har liksom i Sverige en alltför låg status. Ja, det sistnämnda är en av de få saker som Anu, menar att är lika i Sverige och Nepal.  I Nepal är dock arbetslösheten bland lärarna mycket stor. - Det är väldigt svårt att få jobb som lärare, fortsätter Anju. Men möjligheterna inom andra yrkesområden är också mycket begränsade. Det finns ingen hållbar infrastruktur och inga stabila system i Nepal. Inbördeskrig och politiska oroligheter har påverkat och påverkar Nepal också idag. Under sina veckor har Anju besökt Lund flera gånger och bl a varit på Språk och litteraturcentrum (SOL). Hon har även hunnit med ett besök på ISH - International School of Helsingborg och besökt seminarier i Engelska som lärarstudenterna på Campus Helsingborg haft.   Om en vecka reser Anju tillbaka till Nepal, för att fortsätta arbetet med sina studier kring EFL och med undervisning i engelska på lärarutbildningen. Kunskapsnivån bland befolkningen gällande engelska har visserligen ökat i Nepal de senaste årtiondena, men fortfarande är stora delar av landet fattiga och därmed är möjligheten till utbildning begränsad. Anju menar själv att hon har haft tur som fått studera och att hon valde engelska som ämne, vilket har gjort att hon kunnat besöka många länder och kommunicera med människor över hela världen.   På frågan om hon någonsin avvägt att flytta utomlands för den akademiska karriärens skull svarar hon dock ett bestämt nej. – Att lämna Nepal kan jag inte. Det är ju mitt hem och mitt hjärta finns alltid där.