90-procentseminarium

Publicerad den 3 mars 2019

Den 17 maj kl 10.15-12 i sal LUX B251 diskuterar Katarina Blennow sitt avhandlingsmanus i samhällskunskapsämnets didaktik, med universitetslektor Johan Sandahl, Stockholms universitet. Titeln på avhandlingsmanuset är Emotive Subject. Social Science Teaching and Pluralist Swedish Classrooms.