Forskardag

Publicerad den 17 september 2015

Den 14 september ordnade CSiS en forskardag med licentiander, handledare, utbildningschefer, förvaltningschefer och rektorer från de deltagande kommunerna.

Forskarskolan för lärare och förskolelärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik, består av 10 licentiander vars forskning syftar till att identifiera hur naturvetenskaplig kommunikation i olika sammanhang och miljöer kan vara ett hinder eller ett stöd för elevers intresse och förståelse. Huvudnumret för dagen var en poster-session där alla licentiander presenterade sina projekt. Du kan läsa mer om forskarskolan <link forskning forskarskola-i-de-naturvetenskapliga-och-tekniska-amnenas-didakti>här.