lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Som första lärosäte i Sverige får Lunds universitet, Campus Helsingborg nu rätt att utfärda ämneslärarexamen för gymnasie- och grundskollärare i ämnet kinesiska. [...]

2014-06-24

Forskare från Institutionen för utbildningsvetenskap till Sociologiska världskongressen i Yokohama

Sociologiska världskongressen samlas vart fjärde år för att under en vecka diskutera och presentera uppsatser, lyssna på föreläsningar och utbyta kunskap. I sommar hålls världskongressen i Yokohama, [...]

2014-06-11

Universitetet samlar kunskap om lärande i ny antologi

Hur väl är nya digitala läromedel anpassade till våra kognitiva förmågor? Vilka färdigheter är viktigast för ett gott studieresultatet? Hur bör skolmatematiken vara för att passa tjejer bättre? Dessa [...]

2014-06-03

Roger Johanssons bok om Malmö 1914, uppmärksammas

Vill du veta mer om hur det var i Malmö för hundra år sedan, när staden stod som värd för den stora Baltiska utställningen och första världskriget startade utanför landets gränser? [...]