lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Institutionen för Utbildningsvetenskap och ämneslärarutbildningen fick den 12 maj besök av Hekima Girls’ Secondary School, Tanzania. Både studenter och lärare var inbjudna till att lyssna till när [...]

2015-05-05

Besök från Tanzania

Institutionen för utbildningsvetenskap vill flagga för ett mycket spännande besök, från Hekima Girl´s school i Tanzania. [...]

2015-03-24

"Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan"

Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos en stor andel elever i de övre tonåren utan utgör också ett direkt och allvarligt hot mot deras hälsa. Det skriver sociologer, [...]

2015-02-20

Utlysning av platser för utbildning på forskarnivå

Utlysning av platser för utbildning på forskarnivå inaturvetenskapernas och teknikens didaktik Lunds universitet ledigkungör härmed fyra platser för utbildning på forskarnivå i naturvetenskapernas [...]