lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Mikael Alexandersson, professor i pedagogik och rektor på Högskolan i Halmstad gästade institutionen för utbildningsvetenskap doktorandseminarium för att berätta om sin forskning om [...]

2014-04-02

Lund får färre platser än önskat i ny utbildningssatsning

När regeringen satsar på nya platser inom lärarutbildningarna får Lunds universitet färre platser än man önskat. [...]

2014-03-12

Forskning om matematikinlärning lockade lärare till Campus Helsingborg

Hur forskning inom matematikdidaktik kan omsättas i praktiken var den stora frågan när Institutionen för utbildningsvenskap och Skåne Nordväst gemensamt bjöd in till konferens på Campus [...]

2014-03-08

Lärarutbildningen vill locka folkhögskoleelever

I ett nytt projekt vill ämneslärarutbildningen locka en ny grupp studenter från folkhögskolor – Vi vill nå ut till grupper vi inte annars når, säger Sinikka Neuhaus på ämneslärarutbildningen. [...]

Informationsmöte

Global Day

2014-04-24 To   14:00 - 19:00

Föreläsning

Ryssland- Ukraina idag: Mänskliga rätigheter kontra nationalism

2014-05-22 To   13:30 - 16:00