lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, Lynn, Johannes och Samuel – är ett team med olika ansvarsområden. Att vi har roligt tillsammans kanske [...]

2016-06-08

Första studenterna att ta examen från ämneslärarutbildningen

Nu väntar arbetslivet för omkring trettio studenter som påbörjade sin ämneslärarutbildning hösten 2011. Detta blir första kullen studenter med inriktning mot gymnasieskolan som tar examen vid [...]

2016-03-16

Lunds universitet startar egen ämneslärarutbildning

Sedan 2011 när den nya ämneslärarutbildningen sjösattes har Lunds universitet haft en gemensam ämneslärarutbildning med Högskolan Kristianstad. Den gemensamma ämneslärarutbildningen har bland annat [...]

2016-02-01

Utbildningsvetenskapliga doktorander i Köpenhamn

Tisdagen den 26 januari besökte Ämma Hildebrand och Janna Lundberg lärarutbildningen vid Institut for Skole og Læring i Frederiksberg, Köpenhamn. I detta nyhetsinslag berättar de om dagen. [...]

Informationsmöte

Introduktionsdagen

2016-08-29 Må   09:00 - 16:00

Seminarium

UFO-seminariet

2016-09-21 On   10:00 - 12:00