lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Samarbete som fortsätter att gro
2017-04-20
Vårt samarbete med The University of Nottingham håller på att fördjupas. 3-6 april var Magnus ...

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar
2017-04-19
Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall ...

HT:s dekaner hälsar Glad sommar!
2016-06-22
Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, ...

Första studenterna att ta examen från ämneslärarutbildningen
2016-06-08
Nu väntar arbetslivet för omkring trettio studenter som påbörjade sin ämneslärarutbildning hösten ...

Lunds universitet startar egen ämneslärarutbildning
2016-03-16
Sedan 2011 när den nya ämneslärarutbildningen sjösattes har Lunds universitet haft en gemensam ...

Fler nyheter