lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

HT:s dekaner hälsar Glad sommar!
2016-06-22
Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, ...

Första studenterna att ta examen från ämneslärarutbildningen
2016-06-08
Nu väntar arbetslivet för omkring trettio studenter som påbörjade sin ämneslärarutbildning hösten ...

Lunds universitet startar egen ämneslärarutbildning
2016-03-16
Sedan 2011 när den nya ämneslärarutbildningen sjösattes har Lunds universitet haft en gemensam ...

Utbildningsvetenskapliga doktorander i Köpenhamn
2016-02-01
Tisdagen den 26 januari besökte Ämma Hildebrand och Janna Lundberg lärarutbildningen vid Institut ...

Dialogkonferens
2015-12-04
Den 1 december var det åter dags för en ny dialogkonferens på Campus Helsingborg. Dialogkonferensen ...

Fler nyheter