lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämneslärarutbildning

Ämneslärarutbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som ämneslärare. Utbildningen är på fem år och ger dig  behörighet att arbeta som ämneslärare på gymnasiet och i grundskolans årskurs 7-9.

Under utbildningen varvas lärarspecifika kurser och utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK) med ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). UVK ska ge dig en professionell och vetenskapligt förankrad kunskapsbas. Ämnesstudierna ska förbereda dig för att undervisa i skolans ämnen. 

Som lärare kommer du att verka i en mycket dynamisk miljö där du förväntas ha kunskaper om exempelvis sociala relationer, bedömning och ledarskap samt ha väl utvecklade ämneskunskaper. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)  sammanstrålar utbildningens alla delar.

Beroende på när du har antagits erbjuds utbildningen både i Helsingborg och i Lund. I vissa fall går det att läsa ett ämne vid ett annat lärosäte.

 

Vill du bli musiklärare?

Lunds universitet erbjuder även musiklärarutbildning vid Musikhögskolan i Malmö.

Studievägledning

Har du frågor kring ämneslärarutbildningen?

Lotta Olsson, studievägledare

studievagledning@uvet.lu.se

Telefon +46 46 222 69 49 eller +46 42 35 65 39