lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämneslärarutbildning

Ämneslärarutbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som ämneslärare inom gymnasieskolan. Utbildningen är på 5 år och ger dig också behörighet att arbeta i grundskolans åk 7-9.

Under utbildningen varvas lärarspecifika kurser, så kallade utbildningsvetenskapliga kärnkurser med ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ämnesstudierna ska förbereda dig för att undervisa i skolans ämnen.

Som lärare kommer du att verka i en mycket dynamisk miljö där du förväntas ha kunskaper om bedömning, gruppdynamik, ledarskap samt väl utvecklade ämneskunskaper. I den verksamhetsförlagda utbildningen sammanstrålar utbildningens alla delar.

Beroende på när du har antagits erbjuds utbildningen både i Helsingborg och i Lund. I vissa fall går det att läsa ett ämne vid ett annat lärosäte.

 

Vill du bli musiklärare?

Lunds universitet erbjuder även musiklärarutbildning vid Musikhögskolan i Malmö.

Studievägledning

Har du frågor kring ämneslärarutbildningen?

Lotta Olsson, studievägledare

studievagledning@uvet.lu.se

Telefon +46 42 35 65 39 eller +46 46 222 69 49