lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Ämneslärarutbildningen

GrundnivåGes termin
Engelska III:b, 7,5 hp (ÄENA61)vår 2018
Engelska III, 15 hp (ÄENA62)
Engelska 1, 30 hp (ÄENB11)
Engelska II, 15 hp (ÄENB22)
Engelska III, 15 hp (ÄENB33)vår 2018
Engelska 4, 30 hp (ÄENC51)höst 2017
Engelska 1, 30 hp (ÄEND01)höst 2017
Engelska II, 15 hp (ÄEND02)vår 2018
Engelska 3, 15 hp (ÄEND03)vår 2018
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA11)
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs, 30 hp (ÄFRA12)
Franska: Franska 1 med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA21)
Franska III, 30 hp (ÄFRA51)höst 2017
Franska 1, 30 hp (ÄFRD01)höst 2017
Franska 2 med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRD02)vår 2018
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYA11)
Fysik II, 15 hp (ÄFYA22)
Fysik: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYB23)
Fysik 3: Kvantfysik med didaktik, 30 hp (ÄFYC01)höst 2017
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYD01)höst 2017
Fysik II, 15 hp (ÄFYD02)vår 2018
Fysik 3: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYD03)vår 2018
Historia IV, 30 hp (ÄHIA51)höst 2017
Historia III:b, 7,5 hp (ÄHIA61)vår 2018
Historia III:b, 15 hp (ÄHIA62)
Historia 1, 30 hp (ÄHIB11)
Historia II, 15 hp (ÄHIB22)
Historia III, 15 hp (ÄHIB23)vår 2018
Historia 1, 30 hp (ÄHID01)höst 2017
Historia 2, 15 hp (ÄHID02)vår 2018
Historia 3, 15 hp (ÄHID03)vår 2018
Historia 4, 30 hp (ÄHID04)
Italienska 1: Italienska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄITA11)
Italienska II, 30 hp (ÄITA22)
Italienska III, 30 hp (ÄITA51)höst 2017
Italienska 1, 30 hp (ÄITD01)höst 2017
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA12)
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA22)
Kinesiska 3 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA33)höst 2017
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKID01)höst 2017
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID02)vår 2018
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAA22)
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAA33)
Matematik 4 med matematisk statistik för ämneslärare, 30 hp (ÄMAA51)höst 2017
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAB11)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAD01)höst 2017
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAD02)vår 2018
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAD03)vår 2018
Religionskunskap II, 30 hp (ÄREA22)
Religionskunskap II, 7-9, 7,5 hp (ÄREA82)vår 2018
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD01)höst 2017
Svenska som andraspråk 2, 15 hp (ÄSAD02)vår 2018
Svenska som andraspråk 3, 15 hp (ÄSAD03)vår 2018
Samhällskunskap 1: samhällsteori, 15 hp (ÄSHA11, ALS100)
Samhällskunskap 2: demokrati som idé och praktik, 15 hp (ÄSHA12, ALS200)
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHA52)höst 2017
Samhällskunskap 8. Makt och demokrati, 15 hp (ÄSHA53)höst 2017
Samhällsekonomi för lärare, 15 hp (ÄSHB23)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag, 7,5 hp (ÄSHB24)vår 2018
Det senmoderna samhällets utmärkande drag - tillämpad analys, 7,5 hp (ÄSHB25)vår 2018
Samhällskunskap 6 - Samhälle och rum, 7,5 hp (ÄSHB51)höst 2017
Spanska 1, 30 hp (ÄSPA11)
Spanska II, 30 hp (ÄSPA12)
Spanska III, 30 hp (ÄSPA51)höst 2017
Spanska II, 30 hp (ÄSPB12)
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD01)höst 2017
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp (ÄSSA82)vår 2018
Svenska 1, 30 hp (ÄSVA11)
Svenska 2, 15 hp (ÄSVB22)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVB51)
Svenska 3:b, skrivande i skolan, 7,5 hp (ÄSVB61)vår 2018
Svenska 3, 15 hp (ÄSVC33)vår 2018
Svenska IV, GY, med språksociologi, 30 hp (ÄSVC51)höst 2017
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVC52)höst 2017
Svenska 1, 30 hp (ÄSVD01)höst 2017
Svenska 2, 15 hp (ÄSVD02)vår 2018
Svenska 3, 15 hp (ÄSVD03)vår 2018
Tyska 1, 30 hp (ÄTYA11)
Tyska II, 30 hp (ÄTYA12)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA33)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA51)höst 2017
Tyska 1, 30 hp (ÄTYD01)höst 2017
Tyska 2, 30 hp (ÄTYD02)
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande, 7,5 hp (ÄUVA64)vår 2018
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen, 7,5 hp (ÄUVB11)
Kognition, språk, utveckling och lärande, 7,5 hp (ÄUVB12)
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVB53)höst 2017vår 2018
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVB55)höst 2017vår 2018
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen (UVK 1), 7,5 hp (ÄUVD01)vår 2018
Kognition, utveckling och lärande (UVK2), 7,5 hp (ÄUVD02)vår 2018
VFU 1, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA11)höst 2017
VFU II, Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA12)höst 2017
Verksamhetsförlagd utbildning I, GY-inriktning, 7,5 hp (ÄVFA21)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFB12)
Avancerad nivå
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄENM92)vår 2018
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, åk 7-9, 30 hp (ÄHIM91)höst 2017
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄHIM92)vår 2018
Italienska: Självständigt arbete i italienska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄITM92)
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPM22)
Professionensutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPM33)
Verksamhetsförlagd utbildning: Undervisning och professionsutveckling, 15 hp (ÄKPM34)
Professionsutveckling och individuellt lärande - Ämnesdidaktiskt examensarbete, 15 hp (ÄKPM35)
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPN01)vår 2018
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPN02)höst 2017
Professionsutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPN03)vår 2018
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPQ11)
Svenska som andraspråk: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSAM92)vår 2018
Samhällskunskap: Examensarbete, 30 hp (ÄSHM91)höst 2017
Samhällskunskap: Examensarbete GY, 30 hp (ÄSHM92)höst 2017vår 2018
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄSVM91)höst 2017
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSVM92)höst 2017vår 2018
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN86)höst 2017vår 2018
UVK 8 - Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN88)höst 2017vår 2018
Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp (ÄUVP67)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN13)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN14)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN22)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN23)höst 2017
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN24)höst 2017
Övrigt
Ämnesdidaktik religionskunskap, 7,5 hp (ÄRE05L)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: