lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Institutionen för utbildningsvetenskap

Carina Lillsjö, katalogadministratör

Sinikka Neuhaus, biträdande prefekt

042–35 65 41

Anders Persson, prefekt

042–35 65 43


Administration

Lina Andersson, administratör

042–35 65 35

Karin Hjalmarsson, utbildningsadministratör

042–35 65 46

Jonas Josefsson, studierektor

042–35 65 42

Ingrid Jönsson, ekonom

042–35 65 33

Douha Kermani, kommunikatör

0–222 69 51

Carina Lillsjö, ekonomiadministratör, katalogadministratör

042–35 65 31

Sinikka Neuhaus, utbildningschef

042–35 65 41

Lotta Olsson, studievägledare

042–35 65 39


Högskolepedagogisk utveckling, AHU

Sidika Basic, systemförvaltare

046–222 39 01

Johanna Bergqvist Rydén, universitetsadjunkt

046–222 39 21

Eva Brodin, docent, universitetslektor

Maria Hedberg, systemförvaltare

046–222 77 13

Sara Håkansson, universitetslektor

Kenneth Johansson, IT-tekniker

Maria Larsson, universitetslektor

Åsa Lindberg-Sand, docent, universitetslektor

Staffan Lindström, tekniker

046–222 39 24

Marita Ljungqvist, universitetslektor

Jennifer Löfgreen, universitetsadjunkt

Katarina Mårtensson, universitetslektor

Torgny Roxå, universitetslektor

Anders Sonesson, biträdande prefekt, universitetslektor

046–222 19 95

Gun Wellbo, ekonom, inköpssamordnare, katalogadministratör

046–222 39 00

Lotta Åbjörnsson, universitetsadjunkt


Utbildningsvetenskap

Cristian Abrahamsson, forskarstuderande

Gunnar Andersson, handledare

Katarina Blennow, doktorand

Ingrid Bosseldal, doktorand

Malin Christersson, doktorand

Eva Davidsson, handledare

Nils Ekelund, handledare

Urban Eriksson, handledare

Magnus Grahn, doktorand

042–35 65 11

Agneta Gulz, handledare

Lena Hansson, handledare

Fredrik Hedström, forskarstuderande

Ämma Hildebrand, doktorand

042–35 65 64

Roger Johansson, professor

042–35 65 44

Anders Jönsson, handledare

Karin Jönsson, handledare

Ingmar Karlsson, doktorand

Charlotte Lagerholm, forskarstuderande

Johan Lind, forskarstuderande

Åsa Lindberg-Sand, handledare

Vanja Lozic, projektledare

Janna Lundberg, doktorand

042–35 65 24

Mats Lundström, handledare

Mimmi Malm, forskarstuderande

Claes Malmberg, handledare

Martin Malmström, doktorand

Sinikka Neuhaus, universitetslektor

Pernilla Nilsson, handledare

Karin Ollinen, forskarstuderande

Susanne Pelger, handledare

Ann-Marie Pendrill, handledare

Eva Pennegård, forskarstuderande

Anders Persson, professor

042–35 65 43

Magnus Persson, doktorand

Louise Rietz, forskarstuderande

Eva Saether, handledare

Irina Schmitt, handledare

Maria Skjutare, forskarstuderande

Elizabeth Stolle, gästforskare

Eva Svensson, forskarstuderande

Hans Teke, doktorand

Susanne Thulin, handledare

David Örbring, doktorand