lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Institutionen för utbildningsvetenskap

Carina Lillsjö, katalogadministratör

046–222 69 58
042–35 65 31

Sinikka Neuhaus, biträdande prefekt

046–222 69 55

Anders Persson, prefekt

046–222 69 56


Administration

Lina Andersson, administratör

046–222 69 46
042–35 65 35

Karin Hjalmarsson, utbildningsadministratör

046–222 69 46
042–35 65 46

Jonas Josefsson, studierektor

046–222 69 50

Ingrid Jönsson, ekonom

046–222 69 59
042–35 65 33

Douha Kermani, kommunikatör

Tjänstledig

Carina Lillsjö, ekonomiadministratör, katalogadministratör

046–222 69 58
042–35 65 31

Sinikka Neuhaus, utbildningschef

046–222 69 55

Lotta Olsson, studievägledare

046–222 69 49
042–35 65 39


Högskolepedagogisk utveckling, AHU

Sidika Basic, systemförvaltare

046–222 39 01

Johanna Bergqvist Rydén, universitetsadjunkt

046–222 39 21

Eva Brodin, docent

046–222 39 10

Maria Hedberg, systemförvaltare

046–222 77 13

Sara Håkansson, universitetslektor

Kenneth Johansson, IT-tekniker

Maria Larsson, universitetslektor

Åsa Lindberg-Sand, docent, universitetslektor

Staffan Lindström, tekniker

046–222 39 24

Marita Ljungqvist, universitetslektor

Jennifer Löfgreen, universitetsadjunkt

Katarina Mårtensson, universitetslektor

Torgny Roxå, universitetslektor

Anders Sonesson, biträdande prefekt, universitetslektor

046–222 19 95

Gun Wellbo, ekonom, inköpssamordnare, katalogadministratör

046–222 39 00

Lotta Åbjörnsson, universitetsadjunkt


Utbildningsvetenskap

Cristian Abrahamsson, forskarstuderande

Gunnar Andersson, handledare

Helena Berglund, doktorand

Emil Bernmalm, doktorand

Katarina Blennow, doktorand

046–222 69 45

Ingrid Bosseldal, doktorand

Malin Christersson, doktorand

Eva Davidsson, handledare

046–222 69 52

Nils Ekelund, handledare

Urban Eriksson, handledare

Agneta Gulz, handledare

Tina Gunnarsson, doktorand

073–354 88 32

Kerstin Hansson, universitetslektor

Lena Hansson, handledare

Fredrik Hedström, forskarstuderande

Glen Helmstad, lärare

Ämma Hildebrand, doktorand

Roger Johansson, professor

046–222 69 54

Anders Jönsson, handledare

Ingmar Karlsson, doktorand

Charlotte Lagerholm, forskarstuderande

Johan Lind, forskarstuderande

Lucas Lindahl, lärare

Åsa Lindberg-Sand, handledare

Colin Loughlin, doktorand

Janna Lundberg, doktorand

046–222 69 45

Mats Lundström, handledare

Mimmi Malm, forskarstuderande

Claes Malmberg, handledare

Martin Malmström, doktorand

Sinikka Neuhaus, universitetslektor

Pernilla Nilsson, handledare

Jonatan Nästesjö, doktorand

Karin Ollinen, forskarstuderande

Ylva Pamment, doktorand

Susanne Pelger, handledare

Ann-Marie Pendrill, handledare

Eva Pennegård, forskarstuderande

Anders Persson, professor

046–222 69 56

Louise Rietz, forskarstuderande

Eva Saether, handledare

Irina Schmitt, handledare

Elizabeth Stolle, gästforskare

Paul Strand, doktorand

Eva Svensson, forskarstuderande

Hans Teke, doktorand

Susanne Thulin, handledare

David Örbring, doktorand