lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Möt våra studenter

"Spännande, konstigt, lite komplicerat och helt underbart", Johanna Wänehag har gjort en utbytestermin i Tyskland.

Språkintresset öppnade dörren till läraryrket - Elin Nylander, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

"Jag vill utvecklas inom mitt yrke och möta nya människor".
Amanda Fischer Jensen, Ämneslärarutbildning med inriktning mot svenska och franska

”Jag vill kunna se andra lyckas.” Jessica Clarenbeck, Ämneslärarutbildningen inriktning engelska och svenska