lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

FAQ - Vanliga frågor

Hur påverkas jag av flytten till Lund?
Flytten påverkar främst de studenter som söker till utbildningen hösten 2016. Dessa studenter kommer under sitt första år att läsa vid Campus Helsingborg om de har ingångsämne engelska eller svenska. För studenter som läser ingångsämne fysik eller matematik är det endast de två utbildningsvetenskapliga kurserna under våren 2017 som läses vid Campus Helsingborg. Studenter som är antagna tidigare än hösten 2016 läser klart sina kurser på Campus och ska inte påverkas i någon större utsträckning. Till ansökningsomgången hösten 2017 kommer hela utbildningen att vara förlagd i Lund.

På vilken ort ges vilka kurser?
Hösten 2016 ges ingångsämne engelska och svenska i Helsingborg, medan fysik och matematik läses i Lund. Av andraämnena läses även de moderna språken i Lund medan svenska som andraspråk och idrott- och hälsa ges i samarbete med Malmö Högskola och läses i Malmö. Från och med hösten 2017 flyttas alla ämnen, utom de som läses vid Malmö högskola till Lund.

Kan jag ansöka till KPU om jag har en utländsk högskoleutbildning?
Det är inget krav att meriter ska vara validerade för att man ska få ansöka till en utbildning. För att kunna bli antagen behöver vi däremot kunna göra en bedömning om dina förkunskaper och då kan en validering vara avgörande. I handläggningen av din ansökan behöver veta hur många högskolepoäng du har och inom vilka ämnen. Vi behöver också kunna se att du skrivit ett självständigt arbete om minst 15 hp. Behöver du få dina meriter validerade kan du vända dig till Universitets- och högskolerådet. Du hittar mer information på UHR

När antar ni till ämneslärarutbildningarna?KPU har antagning till vårterminen, vilket gör att sista ansökningsdag är i mitten av oktober. Medan ämneslärarutbildningen har höstterminsintag och sista ansökningsdag är i mitten av april.

Hur många veckor VFU är det i de olika utbildningarna?
Oavsett om du läser KPU eller ÄLU är det 20 veckor VFU . Du har VFU i alla ämnen, vilket gör att VFUn kan delas upp olika beroende på hur många ämneskombinationer du läser. VFUn administreras av Högskolan i Kristianstad.

Hur ser antagningsstatistiken ut för era utbildningar?
Antagningsstatistik finns tillgänglig genom UHRs sökfunktion för antagningsstatistik. Sök på Lunds Universitet och skriv in antingen ”ämneslärarutbildning” eller ”Kompletterande pedagogisk utbildning”. En beskrivning av vad de olika urvalsgrupperna innebär kommer upp om du håller muspekaren ovanför pilen i  ”drop-down” menyn i fältet ”Visa urvalsgrupp”. Där kan du sedan välja att sortera resultatet efter aktuell urvalsgrupp.

Finns det lediga platser?
Vid introduktionsmötet för varje program registreras de som ska gå utbildningen. Inte förrän då vet vi om det finns platser kvar på utbildningen. Reserver och sent anmälda antas i turordning efter reservplacering och anmälningsdatum.

Om jag ansöker till ettämneslärare inom KPU men utöver utbildningen skaffar mig högskolepoäng i ett andraämne, får jag en ämneslärarexamen med behörighet i tvåämnen då?
Man skiljer på examen och legitimation så tillvida att du tar din examen utifrån det ämne du ansökt till. När du sedan ansöker om din lärarlegitimation har du möjlighet att ansöka om behörighet att undervisa i ytterligare ett ämne, om du har skaffat dig de kunskaper som krävs. Du kan läsa mer om lärarlegitimation på Skolverkets hemsida.

Varför får jag inte automatiskt en examen på avancerad nivå när jag studerar KPU på 90 hp efter min kandidatexamen?
För att få en ämneslärarexamen på avancerad nivå krävs 270 hp. När du blir antagen till KPU är det möjligt att bli antagen utifrån olika förkunskaper beroende på inriktning. Blir du t.ex. antagen till ettämneslärare på gymnasiet räknas endast de 120 hp som är dina förkunskaper med i din examen. Detta gör att du sammantaget kommer upp i 210 hp och således fattas 60 hp för att få en examen på avancerad nivå. Det beror alltså på hur många poäng du har med dig in i din examen till KPU.

Kan jag lägga till fler ämnen till min lärarlegitimation efter min utbildning?
Ja, du kan ansöka om utökad behörighet hos Skolverket. Detta kan du göra i samband med din ansökan om lärarlegitiomation eller i efterhand. Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida.