lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

FAQ - Vanliga frågor

Var ges utbildningen?

Hösten 2017 flyttades ämneslärarutbildningen från Campus Helsingborg till Lund. Det innebär att alla som antas från ht 2017 läser hela sin utbildning i Lund. (Dock undantaget ämnesstudier i Idrott och Hälsa, då dessa läses vid Malmö högskola i Malmö.)

 

På vilken ort ges vilka kurser?

Från och med hösten 2017 läses alla ämnen Lund, utom Idrott och hälsa som läses vid Malmö högskola i Malmö.


Kan jag ansöka till Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) om jag har en utländsk högskoleutbildning?

Det är inget krav att meriter ska vara validerade för att du ska få ansöka till en utbildning. För att kunna bli antagen behöver vi däremot bedöma dina förkunskaper och då kan en validering vara avgörande. I handläggningen av din ansökan behöver veta hur många högskolepoäng du har och inom vilka ämnen. Vi behöver också kunna se att du skrivit ett självständigt arbete om minst 15 hp. Behöver du få dina meriter validerade kan du vända dig till Universitets- och högskolerådet. Du hittar mer information på UHR

 

När antar ni till ämneslärarutbildningarna (ÄLU)?

Ämneslärarutbildningen har antagning till höstterminen och sista ansökningsdag är i mitten av april. Den Kompletterande Pedagogiska Utbildningen (KPU), har antagning till vårterminen, vilket gör att sista ansökningsdag är i mitten av oktober. 

 

Hur många veckors praktik, så kallad Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU), är det i de olika utbildningarna?

Oavsett om du läser Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) eller Ämneslärarutbildning (ÄLU) innehåller din utbildning 20 veckor VFU. Du får göra VFU i alla dina ämnen. 

 

Hur ser antagningsstatistiken ut för era utbildningar?

Antagningsstatistik finns tillgänglig genom UHRs sökfunktion för antagningsstatistik. Sök på Lunds Universitet och skriv in antingen ”ämneslärarutbildning” eller ”Kompletterande pedagogisk utbildning”. En beskrivning av vad de olika urvalsgrupperna innebär kommer upp om du håller muspekaren ovanför pilen i  ”drop-down” menyn i fältet ”Visa urvalsgrupp”. Där kan du sedan välja att sortera resultatet efter aktuell urvalsgrupp.

 

Finns det lediga platser?

Vid introduktionsmötet för varje program registreras de som ska gå utbildningen. Inte förrän då vet vi om det finns platser kvar på utbildningen. Reserver och sent anmälda antas i turordning efter reservplacering och anmälningsdatum.

 

Om jag ansöker till ettämneslärare inom KPU men utöver utbildningen skaffar mig högskolepoäng i ett andraämne, får jag en ämneslärarexamen med behörighet i tvåämnen då?

Man skiljer på examen och legitimation så tillvida att du tar din examen utifrån det ämne du ansökt till. När du sedan ansöker om din lärarlegitimation har du möjlighet att ansöka om behörighet att undervisa i ytterligare ett ämne, om du har skaffat dig de kunskaper som krävs. Du kan läsa mer om lärarlegitimation på Skolverkets hemsida.