Omslaget till DAvid Örbrings avhandling.

David Örbring disputerar

Idag lägger David Örbring fram sin avhandling i geografiämnets didaktik. Avhandlingens titel är Making a curriculum: A study of knowledge in Swedish
School geography. Opponent är professor David Lambert, University College London.
Disputationen hålls i ett zoom-rum med den här adressen:https://lu-se.zoom.us/j/67835605683?pwd=N3VmRkk0Y1MwN085SmRWMy8zUmt2dz09

Lycka till, David!

man reading

Research

Learn more about the important research we have at the department.

anders and roger

About the department

Find out more about the department and the division for higher education development.

students

Non-serial books

Read our doctoral theses, books and research reports.

Hållbart lärarskap

Välkommen till HT-fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens! 22 oktober 2020