Course

Course code: ÄUVN28
Swedish title: UVK 8: Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser
ECTS credits: 7.5

NB! The information below was about autumn semester 2021. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: autumn semester 2021
Type of studies: full time, day
Study period: 2021-11-29 – 2022-01-16
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-39923

Introductory meeting: 2021-12-01 at 10:15 – 12:00 in LUX:B336

Course coordinator: Ola Strandler
Teachers: Helena Berglund, Fredrik Eriksson, Ola Strandler

Information

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning och är en förberedelse för det självständiga examensarbete som skrivs under ämneslärarutbildningens sista termin. Utifrån ett utbildningsvetenskapligt perspektiv behandlas vanligt förekommande kvalitativa och kvantitativa metoder för såväl insamling som analys av empiriskt material. Detta innefattar bland annat intervju- och observationsstudier, textanalys, enkätundersökning och statistiska analysmetoder. Vidare behandlas centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv. Studenten får möta aktiva forskare inom utbildningsvetenskap och ta del av vetenskapsteoretiska och metodologiska överväganden som de gjort i samband med sin forskning. Studenten får även planera en utbildningsvetenskaplig studie samt träna på insamling och analys av empiriskt material. Kursen utvecklar och fördjupar den blivande ämneslärarens förmåga att värdera vetenskapliga arbeten samt att själv bedriva forskning.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15