Course

Course code: ÄKPN02
Swedish title: Ämnesläraren som reflekterande praktiker
ECTS credits: 30

NB! The information below was about autumn semester 2021. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: autumn semester 2021
Type of studies: full time, day
Study period: 2021-08-30 – 2022-01-16
Language of instruction: Swedish

Introductory meeting: 2021-08-31 at 9:15 – 16:00

Course coordinator: Ingrid Bosseldal
Teachers: Helena Berglund, Ingrid Bosseldal, Fredrik Eriksson, Urban Eriksson, Glen Helmstad, Ingela Johansson

Information

Kursen bygger vidare på de kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor som utvecklats under den första kursen, "Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola" (KPU 1). Kursen syftar till att medvetandegöra de studerande om vikten av ett reflekterande och värderande förhållningssätt för att kritiskt kunna analysera och konstruktivt planera, genomföra, utvärdera och utveckla den egna undervisningen i enlighet med centralt och lokalt fastställda styrdokument samt förmåga att medverka i lokalt kvalitets- och utvecklingsarbete i skolan.

Kursen är indelad i fyra delkurser:

Delkurs 1. Stöd till lärande (7,5 hp)
I delkursen uppmärksammas elevers skiftande förutsättningar och dess betydelse för ämneslärares arbete med att stödja deras utveckling och lärande. Vidare behandlas bedömning och betygsättning i dagens skola. Delkursen lägger stor vikt vid att öka studentens förmåga att utveckla såväl elevens som sitt eget lärande, att utgå från den enskilde eleven och skapa goda lärandesituationer samt att stärka sitt pedagogiska ledarskap.

Delkurs 2. VFU II (7,5 hp)
Delkursen består av fem veckors verksamhetsförlagd utbildning med handledning i yrkesrollen. Kursen genomförs på fältet, i en för studenten relevant verksamhet och i ett för studenten relevant undervisningsämne. Studenten får av handledaren fortsatt vägledning i den kommande yrkesrollen och följer handledarens dagliga arbete, planerar och genomför undervisning med en ökad grad av självständighet. Fokus läggs på studentens förmåga att i dialog med handledaren och elever gå vidare i utvecklingen mot en professionell lärarroll. Detta innebär att studenten i dialog med handledaren vidareutvecklar ett didaktiskt förhållningssätt till undervisningen och ämnet.

Delkurs 3. Att kvalitetssäkra verksamheten (7,5 hp)
Kursen behandlar utvärdering, kvalitetssystem och kvalitetskoncept som används i skolor och andra utbildningsorganisationer. Kursen ger kompetens i att inventera, beskriva och analysera kvalitetssystem med koppling till pedagogiskt arbete.

Delkurs 4. Att beforska praktiken (7,5 hp)
Kursen är en förberedelse för det avslutande ämnesdidaktiska examensarbetet. Kursen innehåller dels utbildningsvetenskapligt relevant vetenskapsteori och dels en fördjupad orientering i forskningsansatser med hög relevans för forskning i pedagogiskt arbete.

Modules

  1. Support for Learning, 7.5 ECTS
  2. Work Placement Experience II, 7.5 ECTS
  3. Educational Evaluation and Development, 7.5 ECTS
  4. Researching the Educational Practice, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15