Course

Course code: ÄUVD14
Swedish title: Inkluderande utbildning – mångfald rättvisa och stöd till lärande (UVK4)
ECTS credits: 7.5

Teaching – spring semester 2021

The Covid-19 pandemic continues to affect our education and most of the teaching must take place completely digitally until further notice. Pay attention to the information in the schedule and/or in Canvas – the information is continuously adjusted based on current decisions and recommendations.

Read more at Covid-19 and the academic year 2021/2022.

Study period: spring semester 2021
Type of education: both campus/online
Type of studies: full time, day
Study period: 2021-01-18 – 2021-02-17
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-59933

Introductory meeting: 2021-01-18 at 10:15 – 12:00

Course coordinator: Katarina Blennow
Teachers: Katarina Blennow, Tina Gunnarsson, Ingemar Karlsson

Information

Kursen tar sin utgångspunkt i teoretiska och verksamhetsbaserade perspektiv på mångfald, jämlikhet och utbildning. I kursen analyseras olika förutsättningar för elevers utveckling, lärande och socialisation med speciellt fokus på inkluderings- och exkluderingsprocesser i skola och samhälle. Detta innefattar såväl relevanta styrdokument som dilemman och målkonflikter vid extra anpassningar och särskilt stöd. Under kursen utvecklar den studerande sin förmåga att reflektera över sin egen roll i samspel med andra ur perspektiv som tar hänsyn till diskrimineringsgrunderna samt specialpedagogisk teori och praktik. Den studerande ges också tillfälle att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvas under kursen på realistiska problemsituationer ur skolans värld.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions