Course

Course code: ÄHID03
Swedish title: Historia 3
ECTS credits: 15

NB! The course is not given this semester. The information below is about spring semester 2022. The course was also given earlier. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2022
Type of studies: full time, day
Study period: 2022-03-23 – 2022-06-05
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-59906

Description

Historia 3, 15 hp, avslutar andra terminens studier i historia på lärarutbildningen vid Lunds universitet.

Du är behörig att läsa Historia 3 om du har minst 15 hp från Historia 1 (ÄHID01). Du läser en kurs i historisk metod och skriver en kortare vetenskaplig uppsats.

 

Kursens innehåll

I metodkursen lär du dig centrala metoder som används i historisk forskning. Du arbetar praktiskt med källor av olika slag, tillämpar källkritik och övar dig i handskriftsläsning. Du använder bl.a. kvantitativ analys, hermeneutisk metod, diskursanalys och analyserar historiebruk.

I uppsatskursen gör du arkivbesök och lär dig söka litteratur och källmaterial i biblioteksdatabaser. Du skriver en kortare vetenskaplig uppsats under handledning. Ämnet för uppsatsen väljs fritt i samråd med läraren. Uppsatsen diskuteras på ett seminarium.

 

Studierna

Kursen består av två delkurser:

  1. Metodkurs, 7,5 hp

  2. Uppsatskurs, 7,5 hp

     

Undervisningen sker i seminarieform. Du redovisar dina kunskaper genom att delta i muntliga diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och genom att skriva en uppsats som diskuteras på ett seminarium.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På Historia I undervisas du av framstående forskare.

 

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

 

Efter utbildningen

Efter Historia 3 är du behörig att läsa Historia 4. Du behöver minst 45 hp från Historia 1, 2 och 3 (ÄHID01, ÄHID02 och ÄHID03) för behörighet att läsa Historia 4. Du måste vara klar med uppsatskursen på Historia III för tillträde till Historia 4. 

Modules

  1. Historical Methods, 7.5 ECTS
  2. Essay Course, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-15