Course

Course code: ÄFRD01
Swedish title: Franska 1
ECTS credits: 30

Study period: autumn semester 2022
Type of studies: full time, day
Study period: 2022-08-29 – 2023-01-15
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-39402
Eligibility: General requirements and studies equivalent of courses English 6, French 3 and Social Studies 1b or 1a1+1a2 from Swedish Upper Secondary School.

Description

Denna kurs (ÄFRD01) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 3 för den som har franska som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursen är en grundläggande kurs i franska som ger dels färdighetsträning, såväl muntligt som skriftligt, dels övergripande kunskaper om det franska språket, det franska samhället och den franska litteraturen. I undervisningen ingår utöver textläsning också datorbaserade övningar, film och andra media.


Kursen består av följande delkurser:
Muntlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng,
Skriftlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng,
Franska språket och grammatik, 6 högskolepoäng,
Franska litteraturen och litterär analys, 7 högskolepoäng,
Fransk språk- och litteraturhistoria, 3 högskolepoäng.


I kursen ingår dessutom ämnesdidaktiska seminarier med syfte att introducera de
lärarstuderande i det kommande yrket.

Modules

  1. Oral Proficiency, 7 ECTS
  2. Written Proficiency, 7 ECTS
  3. French Language and its Grammar, 6 ECTS
  4. French Literature and Literary Analysis, 7 ECTS
  5. History of French Language and Literature, 3 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15