VFU utomlands

Det finns stora möjligheter att åka på VFU utomlands under din tid på ämneslärarutbildningen. Det är du själv som student som i så fall ansvarar för att ta kontakt med den verksamhet där du är intresserad av att göra din VFU. 

Dessa två dokument kan vara till din hjälp:

Utkast brev till potentiell VFU-skola

Information om att göra VFU utomlands

Finns det några krav för att få göra sin VFU utomlands? 
För att göra VFU utomlands krävs att du:

  • Är godkänd på samtliga tidigare VFU-perioder.
  • Håller normal studietakt.

Vart kan jag åka?
Du hittar en skola på egen hand och tar även den kontakten själv. 

Hur hittar jag en skola? 
Ta kontakt med den aktuella skolan, förslagsvis med ett mejl.
• Utgå gärna från denna mall när du utformar mejlet: (länk till utkast brev) 
• Stäm av med VFU-koordinatorn att du vill göra VFU-utomlands.
• Kontakta VFU-koordinatorn när du kommit överrens om placeringen som ser till att ett avtal upprättas.

Vilka är kraven på en mottagande skola?
• De ska kunna erbjuda dig att undervisa på rätt nivå.
• De ska ge dig möjlighet att kunna under
visa i rätt ämne/ämnen.
• De ska tillhandahålla en handledare som kan handleda och diskutera undervisning
med dig

Hur gör jag med boende och ekonomi? 
Du står själv för kostnader för din resa och uppehälle. Tänk på att eventuellt visum och vaccinationer kan innebära extra kostnader. Du ordnar själv med boende under din VFU. 

Kan jag få bidrag från Lunds universitet? 
Ja du kan få ett resebidrag till din resa och boende om max 5000 kr. Blankett för ansökan hittar du via länken Blanketter i spalten till vänster.

Du kan hitta en film som visar hur du fyller i ansökan om resebidrag här

Du kan även söka olika stipendier

  • Om du väljer att förlägga din 10 veckors VFU utomlands har du möjlighet att söka Erasmus+ praktikstipendium (vid VFU i ett EU/ESS land). Läs mer på:  www.lu.se/praktisera-utomlands
  • Du har möjlighet att få ditt CSN som vanligt samt ansöka om merkostandslån för t.ex. resa och boende. 

Är jag försäkrad under min VFU?
När du gör VFU utomlands skrivs ett avtal mellan Lunds universtiet och den mottagande skolan, vilket innebär att du omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Länk med texten information om försäkringen hittar du här

Finns det länder jag inte bör åka till?
Det finns länder som inte är lämpliga att åka till ur säkerhetssynpunkt. Information om säkerhetsläget i olika länder hittar du på Sweden Abroad. Här finns även information om hur du till exempel går tillväga om du förlorar ditt pass eller om du är i behov av akut hjälp.

 

 

 

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-05-07